לצערנו המלון עדיין לא קם. אנחנו מחכות למשקיעה או למזל טוב שיאפשרו להקים אותו. 

המלון הינו חלק ממיזם עצמאי אומנותי שנקרא חולמת המאפשר לי לעשות משהו עם הרעיונות שלי במקום שישכחו במגירת הרעיונות הגנוזים. 

חולמת, אתר אמיתי של מציאות מדומה